Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D2
България

БЕЛФРИ ООД Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Снимки на продукта:
Описание
Hexa-Cover® осигурява до 99,9% покриване на свободната течна повърхност и ефикасен контрол на: * Миризми – трайно намаляване до 90%; * Вредни емисии – трайно намаляване до 95%; * Нежелани изпарения – трайно намаляване до 95%; * Загуба на течни суровини; * Нежелана загуба на температура; * Обрастване и развитие на бактерии; * Нежелано кацане на птици; * UV-облъчването. Приложение в открити резервоари за: - Дъждовни и напоителни води; - Вода за пожарогасене; - Отпадъчни води; - Технологични / процесни води; - Охлаждащи води и утаители; - ПСОВ и ПСПВ - Инсталации за биогаз - Торохранилища за течен тор - Химия и нефтохимия - Мандри, кланници, винопроизводство и др.