Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D2
България

БЕЛФРИ ООД Газови факли

Снимки на продукта:
Описание
Ръчни и автоматични газови факли за екологично изгаряне на биогаз, сметищен газ и други горими газове.Огромно разнообразие от стандартни модели в няколко серии, както и нестандартни системи проектирани за обезвреждане на газове с дебит на потока от 10 до 3000 м3/час. Модулни комплектни инсталации за извличане, анализ, пречистване, нагнетяване и изгаряне на сметищен газ.