Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ

Зала 5
B20
България

SOITRON Smart Water Meter

Снимки на продукта:
Описание

End-to-end IoT solution for water utilities

*Accurate data

* DIfferent sources (meters, water, sources, hydrants,...)

* Notifications and alarms

* Operator and Cosumer Portal, Mobile App

* Several use cases

* Certified devices – up to 10 years battery life * Sigfox LPWAN network * Web-based interfaces * LOTT IoT Application Software