Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D2
България

БЕЛФРИ ООД Оборудване за биогаз инсталации

Снимки на продукта:
Описание
Пълна гама модерно оборудване за извличане, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз и сметищен газ: - куполи, люкове, пеноуловители, клапани, топлообменници за метантанкове - кондензоотделители, груби и фини филтри - системи за десулфориране, охлаждане и осушаване на газа - двойномембрании газхолдери - газодувки за нагнетяване и транспортиране на газа - газови факли за изгаряне на биогаз и сметищен газ