Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.

Зала 5
D12
България

БОЖЯНИ ЕООД / Peleti Market GOOD WOOD Pellets

Снимки на продукта:
Описание

Пелетите са подходящи за котли и непрeтенциозни пелетни камини със самопочистване. Нормална пепел при изгаряне, без твърда шлака.

● Клас А1 ● Състав: Габър, Смърч, Гледичия ● Калоричност 4.8-5.2 KWh/kg ● Дължина 5-25 mm ● Диаметър 6 mm ● Влага 6.15% ● Пепел 1% ● Сяра 0,029%