seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии


Зала 1
Австрия

IFE Aufbereitungstechnik GmbH Система за фино сортиране

Снимки на продукта:
Описание

IFE-SORTе машина за сортиране по плътност на материала базирана на система за разделяне на потоци от фини, сухи материали за сортиране. Функцията на тази разделителна маса се основава на комбинация от вибрационна техника и помощен въздух.

Посредством вибрациите, тежките частици се придвижват напред, а леките частици се издигат и след това придвижват назад с помощта на помощния въздух .

Използват се в рециклиращата индустрия, в третирането на вторични суровини, както и в дървопреработвателната индустрия и хранително вкусовата и минната промишлености.

Предимства:

  • Серийно се предлагат всички възможности за настройка, което позволява широк спектър на приложение до най-малките частици.
  • Висока производителност, в резултат на което се намаляват оперативните разходи
  • Висока степен на чистота на отделените фракции
  • Кратки срокове на амортизация