seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии


Зала 1
Австрия

IFE Aufbereitungstechnik GmbH IFE надлентови магнитни сепаратори

Снимки на продукта:
Описание

IFEмагнитните сепаратори служат за отделяне на феромагнитни материали от поток от всякакъв вид насипни материали. По този начин се предпазват от повреди транспортните ленти, мелниците, трошачките, ситата и др. магнитните сепаратори могат да се инсталират над транспортни ленти вибрационни маси и улеи и много други съоръжения.

IFEAufbereitungstechnikпредлага две разновидности от надлентови магнитни сепаратори: с електромагнит и с постоянен магнит.

Най-ефективни са електромагнитните надлентови магнитни сепаратори. Те се използват когато се изискват силни магнитни полета, висока производителност или разполагането на уредите изисква те да се окачат на голяма височина. Бобината на магнита е с маслено охлаждане и позволява най-доброто отвеждане на топлината, като по този начин е възможно постигането на компактна конструкция. Друго предимство на електромагнитните надлентови сепаратори е, че те могат да се включват при необходимост. Всички електромагнитни надлентови сепаратори се доставят в ATEX-изпълнение (експлозионно защитени). Често е необходимо отделените материали  да се отвеждат на по-голямо отстояние, доколкото позволяват стандартните типоразмери. Това се постига със смяна на полюсите на постоянния магнит, което разширява магнитното поле и точката на изхвърляне на електромагнита се удължава. Този тип на удължение позволява оптимално разполагане на разделителя на потоците.

В някои случаи постоянните магнитни сепаратори се предпочитат пред електромагнитните. Това е най-вече в случаите, когато се работи при малки разстояния, ниска височина на окачване или когато няма възможност за подаване на електричество. Типични са височини на окачване до 300 мм. Предимството на постоянните магнитни сепаратори са кратките срокове на амортизация, тъй като няма разходи за енергия, което означава и по икономична работа.