seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии


Зала 1
Австрия

IFE Aufbereitungstechnik GmbH Вихрово токови сепаратори

Снимки на продукта:
Описание

IFEвихрово токовите сепаратори се прилагат за отделяне на неферомагнитни материали - NE(Алуминий, Мед, Месинг и др.) от насипни материали от всякакъв вид.

 

IFEINP

Центричното изпълнение IFEINPсе прилага при:

  • Отделяне на NEматериали (биомаса, стара дървесина, и др.)
  • Генериране на концентрат от NE- не феромагнитни метал
  • Отделяне на кенове от напитки

Променящото се за кратко време магнитно поле генерира вихрови токове в подаваните частици, което предизвиква сили на отблъскване. Роторът е разположен хоризонтално, а постоянните магнити - Neodymса разположени центрично.

 

IFE STRATOS & IFE VIOS

Специалните ексцентрични изпълнения IFE STRATOS иIFE VIOS са прилагат за:

  • Отделяне на NEматериали (биомаса, стара дървесина, и др.)
  • Генериране на концентрат отNE-/ не феромагнитни метали(напр. елекро-и електронни отпадъци, шлака)
  • Сепариране на материали от проводници (напр. гранулати от Мед-Олово, фракции от шредирани употребявани автомобили) ►възможно е само с машините IFE VIOS

Променящото се за кратко време магнитно поле генерира вихрови токове в подаваните частици, което предизвиква сили на отблъскване. При типовете STRATOS иVIOS колелото на полюса също е разположено хоризонтално, но постоянните магнити - Neodymса разположени ексцентрично.

 

IFE ENOS

Специалното изпълнение IFE ENOS се прилага за:

  • Отделяне на NE  материали (фракции пластмаса, отпадъци от кабели и др.)
  • Генериране на концентрат отNE-/ не феромагнитни метали(напр. елекро-и електронни отпадъци, шлака, гранулат от цветни метали)
  • Сепариране на материали от проводници (напр. гранулати от Мед-Олово)

Вместо ротора в барабана е монтирана  вихрово токова лайсна.Вихрово токовата лайсна, благодарение на точно действащата сила намалява разпръскването на частиците.