seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии


Зала 1
Австрия

IFE Aufbereitungstechnik GmbH Сито за отпадъци

Снимки на продукта:
Описание

IFE-ситата за отпадъци са тип плоскостни сита със задвижване с дебалансирани мотори. Каскадно разположените ситови панели са конструкция тип жалузи с максимално отворена пресевна площ и гарантират практически пресяване без запушване. Монтираните пръти се грижат за разрохкването на материала и предотвратяват запушването на отворите на ситовите панели от големи по размер материали.

Предимства:

  • Стандартизирана конструкция
  • Висока производителност
  • Пресяване практически без запушване
  • Големи открити пресевни площи
  • Без образуване на сплетен материал в надситовата фракция
  • Разрохкана надситова фракция
  • Лесна настройка на разделителната линия на фракциите
  • Лесен достъп за сервиз и поддръжка
  • Минимална поддръжка