seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии


Зала 1
Австрия

IFE Aufbereitungstechnik GmbH Флип-Флоп сито IFE - TRISOMAT

Снимки на продукта:
Описание

Ситата от тази серия са оптималното решение за особени трудни за пресяване насипни материали. Навсякъде, където ситовите панели на конвенционалните сита се запушват или залепват, тези сита дават прекрасни резултати, висока производителност дори и при най-малките размери на отворите.

Единствена по рода си „три-фазова вибрация“ на TRISOMAT:

IFE-Flip-Flop-ситата използват единствената по рода си „три-фазова вибрация“. За целта носачите на ситото се монтират на две рами (външна, респ. вътрешна рама), които могат да се задвижват едновременно. Посредством движенията на рамите, монтираните на носачите гъвкави ситови панели последователно се напрягат и отпускат. Големите сили на ускорение предотвратяват запушването и залепването на ситовите панели. Движенията на рамите се генерират от ексцентрично задвижажван мотор. Посредством специалното движение на двете рами се генерират три вибрации на външната рама:

  • Кръговото движение позволява бързо разрохкване на материала за пресяване още в областта на подаване.
  • Линейното движение гарантира ефективното пресяване в средната част на ситото, благодарение на оптималния контакт между материала за пресяване и материала на ситовите панели.
  • Елиптичното движение срещу посоката на движение позволява интензивно пресяване и при малки размери на ситовите отвори в областта на отвеждане.