Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
B2
Дания

WEISS A/S Waste to energy standard plant concept

Снимки на продукта:
Видео към продукта
Описание
Weiss designs and produces turn key combustion plants that are able to burn biomass and waste and also mixtures of fuels ( standard sizes: 6,7 MW/ 10 MEW/ 15MW).
Output can be : hot water, saturated steam, superheated steam, CHP. Fuels we burn: houshold and industry waste, RDF, sludge, biomass and combined fuels.
Installation in range from 6-15 MW is able to burn from 10.000 - 55.000 tons of waste annually.
For technical details contact:
Bo Johansen
Export Sales Manager
Weiss A/S
Norgesvej 1
DK-9560 Hadsund
T: +45 20 87 28 39
M: +45 20 87 28 39
F: +45 96 52 04 45
bojoha@weiss2energy.eu
www.weiss2energy.eu