Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D12
България

Национална Асоциация по Биомаса – България Проект BioRES

Снимки на продукта:
Видео към продукта
Описание
Проектът BioRES е финансиран по програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Проектът има за цел да представи на заинтересованите в България, Сърбия и Хърватско иновативната концепция за “Центрове за логистика и търговия с Биомаса” (BLTC – Biomass Logistic and Trade Centres), като се кооперира с лидерите в тази технология от Австрия, Финландия, Германия и Словения. Това ще помогне за повишаване и улесняване на използването на дървесна биомаса (дървесен чипс, дървесни пелети, дървесни брикети, пресована слама и отпадъци от земеделието) в тези страни и ще допринесе до изпълнението на директивата за ВЕИ на Европейската комисия (2009/28/EC). В проектът участват 9 организации от 8 страни (DE, BE, AT, FI, SI, HR, RS, BG).