Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Национална Асоциация по Биомаса – България » Проект BioRES

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - D12 » Проект BioRES

Проект BioRES

Снимки на продукта
Видео към продукта
Описание
Проектът BioRES е финансиран по програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Проектът има за цел да представи на заинтересованите в България, Сърбия и Хърватско иновативната концепция за “Центрове за логистика и търговия с Биомаса” (BLTC – Biomass Logistic and Trade Centres), като се кооперира с лидерите в тази технология от Австрия, Финландия, Германия и Словения. Това ще помогне за повишаване и улесняване на използването на дървесна биомаса (дървесен чипс, дървесни пелети, дървесни брикети, пресована слама и отпадъци от земеделието) в тези страни и ще допринесе до изпълнението на директивата за ВЕИ на Европейската комисия (2009/28/EC). В проектът участват 9 организации от 8 страни (DE, BE, AT, FI, SI, HR, RS, BG).
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Национална Асоциация по Биомаса – България

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.