Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
А5а
Словакия

Финесон ООД БАКТИ+

Снимки на продукта:
Описание
Силата на природата Предназначен за пречистване на отпадъчни води в септични и помийни ями, външни тоалетни, мазноуловители, сухи тоалетни, дренажни тръби и канали, пречиствателни станции за отпадъчни води. “Бакти+“ е безопасна, природна технология, заложена върху действието на непатогенни микроорганизми. Създаден на основата на дълги години проучване, и дълбоки познания на биотехнологията, бактериите, ензимите и необходимите им хранителни вещества. Характеризира се със много високо съдържание на активни вещества.
Предимства: - Висококачествен продукт, с високо съдържание на активни бактериални култури - Премахва лошите миризми по естествен начин - Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда - Ускорява разграждането на мазнини, масла, грес, протеини, нишесте, целулоза... - Намалява нуждата от почистване чрез изпомпване - Решава проблема с реактивирането на излезли от употреба септични ями Специално избрани бактериални култури, които след активация със вода започват да се размножават и консумират оганичният отпад. В естествената среда съществуват и патогенни или неприятелни микроорганизми които понякога натделяват, в такъв случай започват веднага да се усещат лоши миризми. Разликата която се усеща при употребата на “Бакти+“ е забележителна, няма ги неприятните миризми, и не се зъпушват тръбите и каналите, много по рядко се налага механично почистване на съоражението. Нуждата за употреба на “Бакти+“ идва от факта че днешните домакинства използват все повече, и по често дезинфектиращи препарати, които са утровни за микроорганизмите, и не само но и за хората които са в непосредственна близкост до тях. Когато температурите навън са прекалено ниски, или прекалено високи, през зимата и лятото, обикновените бактерии не са ефективни, те отслабват. Там идват на сила “Бакти+“ бактериите които са много по издръжливи, и силни. Когато се използва тоалетната нередовно (сезонно), например на вила или хижа, обикновените бактерии не успяват да се размножат толкова бързо за да се справят със много работа наведнъж. Там “Бакти+“ е силен, защото във 500 грамовата кутия се съдържат стотици милиони полезни микроорганизми, които са бързо готови за работа. Бакти+ е естествен продукт, безвреден за околната среда, не съдържа химикали, неутрален е, не е токсичен и некорозиращ. За употреба при: Септични ями, външни тоалетни, мазноуловители или пречиствателни станции за отпадъчни води. Да се изсипе нужната доза (според размера на ямата) “Бакти+“ направо във ямата, ако това не е възможно, тогава да се изсипе в най близката до нея тоалетната и да се пусне водата. Дозиране: Първоначално 2 отмерки на м3. Поддържащо месечно дозиране: 1 отмерка на м3. Съвети: - При лоша функция (силен мирис или запушване) да се прилага по-често, до момента на отстраняване на проблема. - При твърде високи или ниски външни температури да се прилага ежеседмично. - След почистване на банята с дезинфекционни средства “Бакти+“ трябва да се приложи след известно време, защото такива средства са токсични за микроорганизмите. - Най-ефективно е да се започне с дозирането на “Бакти+“ непосредствено след механичното изпомпване на утайката от септика. Малкото количество водниста кал на дъното на септика ще осигури оптимална среда за размножаването на “Бакти+“ бактериите. - “Бакти+“ осигурява безопасно пускане на домашните ПСОВ в експлоатация както на нови съоражения, така и след сервизно почистване. “Бакти+“ предотвратява преноса на нежелани микроорганизми при използването на начална утайка от друга ПСОВ. - Спазвайте препоръчителното дозиране на препарата и го прилагайте в редовни интервали. За употреба при: Сифони, канали, мазноуловители и сухи тоалетни. Дозиране: Използвайте 100 мг разтвор, един път седмично. Подготовка на разтвора: Добавете една отмерка от праха Bacti+ в 200 мг хладка вода. Преди употреба, оставете разтвора да се активира 10 минути, от време на време го разбъркайте. Полезни съвети: - В случай че канала е напълно запушен, първо използвайте механичен начин или химичен препарат за прочистване, и чак след това използвайте биологичния начин за почистване и профилактика с препарата “Бакти+“. - Спазвайте препоръчителното дозиране на препарата и го прилагайте в редовни интервали. Опаковка: 0,5кг Кутия 30кг Чувал Външен вид и цвят: Светло бежов прах Безопасност и употреба: Да не се вдишва, да не се поглъща, да се избягва контакт с очите и отворени рани. След употреба ръцете да се измият със сапун и вода. Продуктът се съхранява на сухо място, при температура 5-35 0 С. След всяка употреба затворете опаковката. Естествен продукт, безвреден за околната среда, не съдържа химикали, неутрален, не е токсичен и не корозиращ.