Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
А5а
Словакия

Финесон ООД ЕЛИМИНАТОР НА МАЗНИНИ

Снимки на продукта:
Описание
Поддръжка на мазноуловители, сифони, тръби, отмасляване…
Bio-products form a thin, active biofilm that degrades grease and other organic material present in drain lines and grease traps. These highly active microbes continue to grow on the surfaces. New microbes produced by this growth continue to eliminate grease and organics in several ways. In addition to further developing this active biofilm they may pass into the waste stream to continue to eliminate grease. They activate the entire system for grease removal. ‘Kitchens’ range products eliminates odors or grease deposits that are often a nuisance in the kitchen. A variety of shapes and packaging ensures that you will find the right treatment to suit the configuration of your installations.