Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
C2
България

ФИЛТЪР ООД Сервиз

Снимки на продукта:
Описание
Гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганите продукти. Поддържане складова наличност на резервни части. Онлайн диагностика в реално време. Сервизни услуги двадесет и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата.