ЕЕ И ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet се обединяват в seeSUSTAINtec - изложение и форум за устойчиви технологии за Югоизточна Европа 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Водещи компании и експерти показват на seeSUSTAINtec как устойчивото развитие може да бъде възможно
Зеленият пакт, който наскоро беше обявен, е стимул за Югоизточна Европа за преобразяване на много нива: инвестиции и политики за реализиране на кръгова икономика, за промяна на начина на производство и потребление, за повишаване на ангажираността на бизнеса и обществото. В контекста за постигане на целите за смекчаване на климатичните промени seeSUSTAINtec събира водещи доставчици, инвеститори, представители на индустрията, общините и селското стопанство. Събитието ще насърчи въвеждането на екологични и интелигентни иновации в България и региона, ще помогне за осъществяване на полезни контакти.
Изложението
  • До момента водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Румъния, САЩ, Унгария и Швейцария заявиха участие.
  • Австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии на Австрийския павилион за 11-та поредна година.
  • Изложителите ще представят нови за пазара решения, които благодарение на своите предимства, са възвръщаема инвестиция. Част от участниците предлагат възможност за дистрибуция и бизнес партньорство.

Конферентна програма
  • AmBIENCe уъркшоп „Управление на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики“
  • Програма LIFE – възможности за финансиране на проекти за управление на отпадъци, чистота на въздуха, кръгова икономика
  • Финансови ресурси за по-добро управление на отпадъците
  • Постигане на климатична неутралност чрез инвестиции в соларни покривни централи
  • Стратегия за интелигентна трансформация на София - Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Интересувам се от:

Ново начало
ЕЕ & ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities се обединяват в нов бранд seeSUSTAINtec. Зад него стоят над 15 години целенасочена работа и експертен опит. Решихме, че сега е точният момент да разширим границите с нов акцент Чистота на въздуха, който успешно допълва темите: Енергия, Отпадъци и Интелигентни градове.

Знаем, че най-важното за нашите клиенти и партньори е качеството на контактите и оптимизиране на времето. И за да сме по-градивни, подобрихме част от услугите, които ще помогнат на бизнеса да се позиционира още по-добре в съответните сегменти.

Със seeSUSTAINtec целим да постигнем добрия „ефект на доминото“ – събитието да бъде място за популяризиране на по-широк спектър от решения, услуги и добри примери, да провокира по-силен интерес у потребители и инвеститори за устойчива промяна.
Защо seeSUSTAINtec?
Думата „sustain“ символизира бъдеще, кръговрат, свързаност и прогнозируемост. „see“ идентифицира Югоизточна Европа като пазар с потенциал за устойчиво развитие, а възможно най-доброто взаимодействие между участниците в едно събитие се постига чрез формат „изложение – конференция“. Отново вниманието ще бъде върху технологиите – необходимото условие за прогрес.

Осъзнаваме, че сме отговорни за света, в който живеем. Вярваме, че заедно можем да го направим по-добър.
Забележка:

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.