ЕЕ И ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet се обединяват в seeSUSTAINtec - изложение и форум за устойчиви технологии за Югоизточна Европа 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Ново начало
С удоволствие ви информираме, че ЕЕ & ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities се обединяват в нов бранд seeSUSTAINtec. Зад него стоят над 15 години целенасочена работа и експертен опит. Решихме, че сега е точният момент да разширим границите с нови акценти, които успешно ще се допълват с така актуалните теми Енергия, Отпадъци и Интелигентни градове, които ще се запазят като самостоятелни секции. Несъмнено всичко около нас е свързано - промените в климата, замърсяването на околната среда, изчерпването на ресурсите. А пазарът на екотехнологии се разраства като противодействие на това, което се случва.

Знаем, че най-важното за нашите клиенти и партньори е качеството на контактите и оптимизиране на времето. И за да сме по-градивни, подобрихме част от услугите, които ще помогнат на бизнеса да се позиционира още по-добре в съответните сегменти.

Със seeSUSTAINtec целим да постигнем добрия „ефект на доминото“ – събитието да бъде място за популяризиране на по-широк спектър от решения, услуги и добри примери, да провокира по-силен интерес у потребители и инвеститори за устойчива промяна.
Защо seeSUSTAINtec?
Думата „sustain“ символизира бъдеще, кръговрат, свързаност и прогнозируемост. „see“ идентифицира Югоизточна Европа като пазар с потенциал за устойчиво развитие, а възможно най-доброто взаимодействие между участниците в едно събитие се постига чрез формат „изложение – конференция“. Отново вниманието ще бъде върху технологиите – необходимото условие за прогрес.

Осъзнаваме, че сме отговорни за света, в който живеем. Вярваме, че заедно можем да го направим по-добър.

Интересувам се от:

Забележка:

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.