seeSUSTAINtec - b2b оnline platform
Sustainable Technologies

Germany

Recyclingportal.eu

Recyclingportal.eu e двуезичен информационен портал, който отразява новини от цяла Европа. Той обхваща темите: управление на отпадъци, рециклиране, кръгова икономика, пазар на вторични суровини и др.