seeSUSTAINtec - b2b оnline platform
Sustainable Technologies

Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Hall 1
C8
Germany

Intervirew Fritz A. Kahl, Head of Marketing, AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG


Интервю с г-н Фриц Кал, маркетинг директор, AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Амандус Kahl е участвала в изложбата за възобновяема енергия няколко пъти. Какъв ще бъде фокусът на Вашето участие през следващата година?


Ние сме силни в направата на пелети от биомаса, но ще представим и други наши продукти в областта на възобновяемите енергийни източници, като например производство на пелети от битови отпадъци.

Тъй като вече работите в България, може ли да ни разкажете за някои реализирани  проекти тук?

В България доставяме  системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци. Освен това доставяме оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост.
 

Вашите решения имат успешни приложения в много различни индустрии. Можете ли да ни дадете примери за някои от тях в рамките на Югоизточна Европа?

Имаме успехи в много и различни отрасли, например в производството на фуражи и храни. Наскоро изградихме завършен комплекс за отглеждане на кози. Освен това започнахме нови инсталации за производство на храни за домашни любимци. И не на последно място, ние сме силни в рециклиращата индустрия, като например инсталации за рециклиране на гуми в цяла Европа.

Търсите ли нови партньори или дистрибутори в Югоизточна Европа?

Ние винаги се интересуваме от разширяване на нашата съществуваща мрежа.

Посетители от кои сектори бихте искали да поканим на Вашия щанд?

Всички посетители от посочените по-горе сектори са добре дошли. Освен това ние винаги сме готови да разработим технологии за сектори, в които все още не работим.