seeSUSTAINtec - b2b оnline platform
Sustainable Technologies

VIBRO FIT Bulgaria Ltd.

Hall 1
Bulgaria

Ефекти върху костната плътност на бедрото и силата на мускулите и ортостатичен контрол при жени в менопауза