seeSUSTAINtec - b2b оnline platform
Sustainable Technologies

Balbok Engineering

Hall 1
B19
Bulgaria

Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата в страната - Мобилни пунктове през 2017 година


Велико Търново – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

23.02.2017 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. "Бузлуджа" и на 24.02.2017 г. - паркинг на ул. "Симеон Велики" срещу МОЛ – Велико Търново;

15.06.2017 г. - паркинг на ул. "Стоян Михайловски", кв. "Картала" и на 16.06.2017 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново;

05.10.2017 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. „Бузлуджа“ и на 06.10.2016 г. - паркинг на ул. „Симеон Велики“ срещу МОЛ - Велико Търново.

Сливен – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

27-28.03.2017 г. - кв. Българка, паркинг западно от хипермаркет Кауфланд;

23-24.10.2017 г. - кв. Българка, паркинг западно от хипермаркет Кауфланд.

Средец – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

29.03.2017 г. - пл. "България" № 8 (пред сградата на община Средец);

25.10.2017 г. - пл. "България" № 8 (пред сградата на община Средец).

Банско - Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

20.04.2017 г. – ул. „Цар Симеон“ (шарен мост);

19.10.2017 г. - ул. „Цар Симеон“ (шарен мост).

Гоце Делчев - Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

21.04.2017 г. - пл. "Македония";

20.10.2017 г. - пл. "Македония"

Благоевград – Пунктът ще бъде разположен:

24.04.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на ул. „Скаптопара“ № 1 и от 13:00 до 16:00 часа - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

25.04.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа- на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

06.07.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа- на паркинга на ул. „Скаптопара“ № 1 и от 13:00 до 16:00 часа - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

07.07.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

01.11.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на ул. „Скаптопара“ № 1 и от 13:00 до 16:00 часа  - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

02.11.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

Пловдив - Пунктът ще бъде разположен:

27.04.2017 г. и 26.10.2017 г. от 10.00 до 12.45 часа  - Район "Западен", бул. "Пещерско шосе" (паркинга срещу магазин "Кауфланд") и от 13.45 до 16.30 часа - Район "Северен", в близост до кръстовището на ул. "Победа" и ул. "Димитър Стамболов" - пред автогара "Север" и магазин "Лидъл";

28.04.2017 г. и 27.10.2017 г. от 10.00 до 12.45 часа - Район "Тракия", ул. "Проф. Цветан Лазаров", паркинга пред детски кът "Теди" и „Парк Хотел Пловдив“, и от 13.45 до 16.30 часа - Район "Южен", продължението на бул. "Македония" срещу магазин "Лидъл".

Радомир – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

15.05.2017 г. - пл. "Войнишко въстание";

03.11.2017 г. - пл. "Войнишко въстание".

Русе - Пунктът ще бъде разположен:

31.05.2017 г. - ул. "Шипка" № 33

Ако желаете организиране на пункт във Вашето населено място, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 843 51 88.

Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на тел. 0700 11 750 и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт. Местата на Мобилния събирателен пункт са посочени в предварително съгласуван График.

Подробна информация за Системата на територията на Столична община ще намерите в раздел: „Продукти и услуги“ / “Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община“.


Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. Когато опасните отпадъци се отделят от общия поток битови отпадъци, това значително намалява риска за здравето на хората и възникване на инциденти. От друга страна, смесването им с другите отпадъци нарушава организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.


За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен на16 декември 2014 г. в София.

Вижте още: "За БалБок" / "БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014"