seeSUSTAINtec - b2b оnline platform
Sustainable Technologies

Bulgarian Biomass Association (BGBIOM)

Hall 1
D12
Bulgaria

VAT free for solid biomass fuels


Необходимо е държавата да осигури финансова подкрепа за производството на биогорива, например чрез премахване на ДДС за твърди горива от биомаса и за инсталации за нейното използване. Това отбеляза Николай Каканаков, зам. председател на Националната асоциация по биомаса по време на презентация на проект за повишаване употребата на енергия за отопление от биомаса, по време на Виа Експо 2017.

Освен това е необходимо да се повиши информираността на обществото за използване на твърда биомаса за отопление, допълни той. Основна пречка пред използването на биомаса за отопление е липсата на субсидии и кредитни линии за първоначални инвестиции в инсталацията, високата цена на твърдите горива за биомаса, както и липсата на информация за нови и ефективни технологии.

Най-обещаващите пазарни сегменти за биомаса са индустрията – дърводобивните и дървопреработвателни предприятия, селското и горското стопанство, оранжериите и фермите, домакинствата, търговските оператори, обществените сгради и транспортният сектор, като подмяната там е възможно само ако се използва биогаз.

Над 60% от потребителите на енергия в Гела, Триград, Пловдив и Чепеларе предпочитат да се отопляват на дърва, а 11% на пелети. Над 70% са готови да превключат на биоенергия, 22% използват електричество за отопление, а 6% централно парно. Основни пречки през превключването на биоенергия са несигурността на пазара и високата начална инвестиция, особено при пелети. Това показват резултатите от изследване на Националната асоциация по биомаса в България.