ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Съветът за индустриална стабилност обсъди енергийните цени

Съветът за индустриална стабилност обсъди  енергийните цени
Posted on: 30/03/2015|01:03; Source: dnevnik.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Съветът за индустриална стабилност обсъди  енергийните цени
Консултативният съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР) към Министерството на икономиката е обсъдил днес готвената от ведомство наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, достъпа на индустрията до доставки на природен газ и очакванията на бизнеса за цената на енергийните източници за промишлеността. На заседанието, председателствано от министър Божидар Лукарски, са обсъдени новия състав и тематичните работни групи към...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.