ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Трите стълба на енергийната дипломация

Трите стълба на енергийната дипломация
Posted on: 25/10/2012|06:10; Source: monitor.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавите са водели войни за природните богатства от векове. Човечеството винаги е търсело нови и по-добри източници на енергия. И все пак сега е време на дълбоки промени, което поражда сложни въпроси относно посоката, в която се движим.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.