ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Старт на рапортуването по REMIT

Старт на рапортуването по REMIT
Posted on: 09/10/2015|03:10; Source: publics.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
На 7 октомври започна задължителното подаване на доклади към платформата REMIT от всички пазарни участници за транзакции по продажби на енергия на едро в рамките на Европейския съюз (ЕС). Платформата, разработена от Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР,...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.