ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

1/3 от Виена се топли с парно от боклук

1/3 от Виена се топли с парно от боклук
Posted on: 20/03/2016|10:03; Source: 24chasa.bg; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
В един от заводите гнездят соколи. В центъра е и прилича на приказен замък 1/3 от топлоенергията във Виена се произвежда от четирите инсталации за изгаряне на отпадъци. Те преработват всяка година 900 000 т боклук и опасни отпадъци и произвеждат 1,5 млн. мвтч топлинна енергия. Инсталациите са на общинското дружество “Виенска енергия”,