ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

100% зелена енергия в Кауфланд + 7000 нови фиданки

100% зелена енергия в Кауфланд + 7000 нови фиданки
Posted on: 22/03/2016|11:03; Source: economynews.bg; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
От няколко години новите търговски обекти на веригата в България чрез специална иновативна система, която използва отпадъчната топлина от хладилните мощности, се отопляват без използването на фосилни горива.