ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Пореден опит за постигане на цели 2020

Пореден опит за постигане на цели 2020
Posted on: 12/04/2016|04:04; Source: economynews.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Може ли новият доклад да накара страните да спазват обещанията си от срещата по климата в Париж и да увеличат дела на възобновяема енергия?
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.