ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ въвежда предварително договореното намаление на тарифата

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ въвежда предварително договореното намаление на тарифата
Posted on: 29/04/2016|10:04; Source: klassa.bg; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
 ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, най-модерната топлоелектрическа централа в България и Източна Европа, намали своята тарифа, според постигнатото споразумение към договора за изкупуване на електрическа енергия от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ през 2015 г., от което пряко ще се възползват крайните потребители. Новото намаление на цената за разполагаемост от 14%, което влезе в сила от 27 април 2016 г., ще доведе до 50 млн. лв. годишни спестявания, или повече от 500 млн. лв. за Националната електрическа компания (НЕК) за оставащия период от договора за изкупуване на енергия, който изтича през 2026 г.Също така ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ изплати 99 млн. лв. на „Мини Марица-изток“ (ММИ), доставчикът на въглища за централата. ТЕЦ-ът използва само местни  горивни ресурси и е сред най-големите потребители на лигнитни въглища, произведени от ММИ. Плащането на сумата, натрупана в резултат на забавените плащания към ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, ще допринесе за обезпечаване на инвестиционната програма на ММИ и за гарантиране работните места на хиляди български миньори.Намалението на цената за разполагаемост и плащането на дължимата сума към мините стана възможно в резултат на пълното изплащане на просрочените задължения на НЕК към ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. „Щастлив съм да съобщя, че нашият партньор НЕК, изплати всички свои просрочени задължения. Това е последната стъпка от процеса на преговорите по договора за изкупуване на енергия. Измененията по него носят преки ползи за българския народ и допринасят за усилията на правителството за преструктуриране на енергийния сектор“, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет.„Правителството на България постигна значителен напредък към стабилизиране на енергийния сектор и намаляване на цените на електроенергията за потребителите”, заяви Андрес Глуски, президент и главен изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС Корпорация. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е една от най-надеждните и модерни въглищни централи в Европа, която използва само местно гориво. Чрез изпълнението на всички договорни ангажименти, България изпраща много положителен знак към всички чуждестранни инвеститори в страната“, добави Глуски.600-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. В производствения си процес, тя използва най-добрите технологии в света, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство. С приблизителна инвестиция от близо 1,3 милиарда евро, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 350 директни и над 2000 непреки работни места. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ инвестира в социалното и икономическото развитие на местната общност чрез културни и инфраструктурни програми, включително и реконструкцията на Младежкия център в община Гълъбово, който ще осигури обществен парк и съоръжения за културни събития.