ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Нестле България: Използваме 100% от отпадъците

Нестле България: Използваме 100% от отпадъците
Posted on: 13/05/2016|04:05; Source: economynews.bg; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
От преработените количества отпадък произвежда 198 МВт електроенергия (достатъчна за захранване на едно средностатистическо домакинство за период от 33 години) и 220 МВт топлинна енергия (осигуряваща топлата вода в една детска градина в продължение на 4 години). В резултат на преработването се редуцират 200 тона въглеродни емисии, които отделят 121 леки автомобила за година.