ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са еко
Posted on: 25/05/2016|09:05; Source: blitz.bg; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда. Те са свързани с употребата на екологични продукти, чистотата на въздуха, рециклирането на отпадъците, пестенето на енергия за отопление, вода, електричество и др., съобщава „Монитор”.