ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Колко е ценна употребената пластмаса

Колко е ценна употребената пластмаса
Posted on: 23/06/2016|03:06; Source: dnevnik.bg; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
Колко е ценна употребената пластмаса
Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден. За да си осигурим тези ресурси за в бъдеще, се налага спешно да намалим потреблението и да увеличим разделното събиране и преработката им в нови опаковки или продукти.Рециклирането на пластмаси предотвратява натрупването на неразградими отпадъци, а също така значително намалява емисиите във въздуха на...