ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

“Мини Марица Изток” се готви да се включи като продавач в сегмента “в рамките на деня”

“Мини Марица Изток” се готви да се включи като продавач в сегмента “в рамките на деня”
Posted on: 12/10/2016|12:10; Source: publics.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
“Мини Марица Изток” се готви да се включи като продавач на електрическа енергия на енергийната борса в сегмента “в рамките на деня”, когато той заработи. Това обясни Борислав Димитров, ръководител на “Електроснабдителен район” в държавните мини...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.