ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Всички сгради с площ над 250 кв. м ще са с енергиен сертификат

Всички сгради с площ над 250 кв. м ще са с енергиен сертификат
Posted on: 03/11/2016|05:11; Source: klassa.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
 Всички сгради в експлоатация с площ над 250 кв. метра, включително и жилищните, ще трябва задължително да имат сертификат за енергийна ефективност. Това реши правителството като одобри промени в Закона за енергийната ефективност.До този момент на задължително сертифициране подлежаха само сградите за обществено ползване с площ над 250 кв. метра.Промените са свързани с прилагането на Директива 2012/27/ЕС в българското законодателство и Директива 2010/31/ЕС, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет. Втората директива касае енергийните характеристики на сградите и Брюксел започна процедура срещу България за неизпълнението й у нас.С промените се регламентира още и прилагането на изисквания за енергийна ефективност и спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потреблението на енергия. Тези изисквания ще бъдат прилагани и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация.Текстовете предвиждат още и по-кратки срокове за извършване на периодичните проверки за енергийна ефективност.По статията работиха: Деляна Петкова, редактор Евгения Маринова
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.