ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

ЧЕЗ пристъпва към демонтаж на първите 3 блока на ТЕЦ „Варна”

ЧЕЗ пристъпва към демонтаж на първите 3 блока на ТЕЦ „Варна”
Posted on: 04/11/2016|12:11; Source: publics.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЧЕЗ България пристъпва към извеждане от експлоатация на първите 3 блока на ТЕЦ „Варна”. Това става ясно от подаденото в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за изменение на лицензията на централата за дейността производство на електрическа енергия....
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.