ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Какво означава енергийна бедност?

Какво означава енергийна бедност?
Posted on: 18/03/2013|04:03; Source: economynews.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Доклад на Европарламента посочва, че като енергийна бедност се определя тази ситуация, при която над 10% от бюджета на едно домакинство се изразходва за енергия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.