ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

0079: Видове физическо замърсяване на околната среда (Vidove fizichesko zamarsyavane na okolnata sreda).

0079: Видове физическо замърсяване на околната среда (Vidove fizichesko zamarsyavane na okolnata sreda).
Posted on: 02/09/2012|07:09; Source: okolnatasreda.blogspot.com; Category: Управление на отпадъците и рециклиране
0079: Видове физическо замърсяване на околната среда (Vidove fizichesko zamarsyavane na okolnata sreda).
 Физическото замърсяване на околната среда се подразделя на следните видове:-    Топлинно или термално замърсяване - възникма в резултат на повишаване на температурната среда, което е най-вече във връзка с промишленото изхвърляне на загрят въздух, отходни изгорели газове от комини и аспуси на автомобили, а ъсщо и нагрята отходна вода. -    Светлинно замърсяване - нарушение естествената осветеност на местността в резултат на въздействието на изкуствени източници на светлина, водещи до аномалии в живота на растенията и животните. Изкуственото осветяване има значително въздействие и върху човешкия живот.-    Шумово замърсяване - образува се в резултат на увеличаване интензивността и повторяемостта на шума над обичайното природно ниво.-    Електромагнитно замърсяване - появява се в резултат на промени в електромагнитните средства в околната среда, каквито са линиите за електропреност, радиоразпръскване, телевизионен сигнал, работата на някои промишлени съоръжения. Всички те водят към глобални и местни геофизически аномалии и изменения в тънките биологични структури.-    Радиоактивно замърсяване - свързано е с повишаване на естествения фон на наличие на радиоактивни вещества.Това са основните видове физическо замърсяване на околната среда, които се вземат под внимание при екологичния одит и анализи.--------------------------------------------------