ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Държавните дружества в енергетиката могат да съкратят разходите си с 239 млн. лв.

Държавните дружества в енергетиката могат да съкратят разходите си с 239 млн. лв.
Posted on: 19/05/2013|12:05; Source: klassa.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавните дружества в енергетиката могат да съкратят разходите си общо с 239 млн. лв., съобщиха от министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Това е станало ясно по време на поредното заседание на Обществения съвет по енергетика към министъра. Държавната топлоелектрическа централа „Марица изток 2“ предлага да съкрати разходите си със 100 млн. лв., АЕЦ „Козлодуй“ - с 50 млн. лв., а Електроенергийният системен оператор - с 9 млн. лв., стана ясно от думите на министър Асен Василев. Вече беше договорено, че „Мини Марица Изток“ също могат да съкратят разходите си с 80 млн. лева. „Останалите участници в енергийната система, включително и Националната електрическа компания, ще продължат да търсят възможности за намаляване на разходите си“, подчерта министър Василев. Производителите на енергия от възобновяеми източници изразиха готовност да заплащат генерираните от тях разходи за балансиране на енергийната система. По думите на Владимир Аличков (член на управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация) засега от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не са предоставили данни за точния размер на тези разходи. По предварителни изчисления става въпрос за приблизително 60 млн. лв. Министър Василев подчерта, че в момента се работи по нов модел за ценообразуване, чиято основна цел е то да се прави на пазарен принцип, без изкривявания. „Вярвам, че ще успеем да запазим цената на електричеството и да няма поскъпване от 1 юли“, подчерта министър Василев. По неговите думи, един от елементите на новия модел е премахването на всякакви добавки към цената на тока. „Това всъщност поставя на пазарен принцип ценообразуването, без да се отразява на крайната цена за потребителя, но ще отпуши износа на българско електричество към външни пазари“, подчерта Асен Василев. По неговите думи новият модел на ценообразуване ще осигури възможност от една страна, да е ясно за хората какво и защо плащат, а от друга - това да бъде равномерно разпределено, а не да минава през допълнителни добавки и административни процедури.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.