ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

ДКЕВР ще може първо да определи цени на тока, после да се мотивира

ДКЕВР ще може първо да определи цени на тока, после да се мотивира
Posted on: 19/06/2013|07:06; Source: mediapool.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ДКЕВР ще може първо да определи цени на тока, после да се мотивира
В условията на правителствена криза, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще може бързо да взема решение за сваляне на цената на тока до 5 процента, а да мотивира действията си десет дни след това. Силно закъсалата финансово “Национална електрическа компания“ (НЕК) пък ще получи сериозна финансова инжекция, която първоначално ще е около 42 млн. евро, като вземе приходите от продажба на държавни парникови емисии.   Извънредните мерки за ценообразуване бяха разгледани в сряда следобед от енергийната комисия в парламента, веднага след като тя бе сформирана и за неин председател бе избран депутатът от ДПС Рамадан Аталай.   Обсъжданите промени в Закона за енергетиката и в Закона за използване на възобновяемите източници са внесени ден по-рано в парламента от депутати на БСП и ДПС. Те са изработени от експертите на ДКЕВР и на Министерството на икономиката и енергетиката, но няма да се одобряват от Министерския съвет, за да се пести време, обясни Явор Куюмджиев, който е сред авторите на законопроектите.   Поправките ще позволят да се предприемат всички мерки, обявени от ДКЕВР във вторник. Те предвиждат да се промени моделът на ценообразуване на дружествата в електроенергетиката така, че цените за крайните потребители да се понижат до 5 процента от 15 юли.   Според предложенията ценовият период от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. за цените на дружествата в сектор “електроенергетика” и “топлоенергетика” ще се удължи до 1 август. Преди ден шефът на ДКЕВР Анжела Тонева каза, че при това положение регулаторът може да се справи с новите тарифи до 15 юли.   Освен това от електроенергийните и топлофикационните дружества няма да се иска по изключение да внасят свои разчети за цените, а те ще им бъдат определени служебно от енергийния регулатор.   Това ще позволи на ДКЕВР на базата на внесените в края на март заявления от дружествата в сектора да изработи по най-бързия начин свои варианти за цените на електроцентрали, НЕК, Електроенергийния системен оператор, на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про“, както и на топлофикациите, произвеждащи ток.   Поправките ще дадат право на ДКЕВР да проведе открито заседание и обществено обсъждане на намеренията й за цени в един и същи ден. Дружествата ще имат само три дни за изготвяне на възражения по определените им проектоцени. След това ДКЕВР ще решава окончателно какви ще са цените, откога влизат в сила, а десет дни по-късно ще трябва да обяви мотивите си за взетото решение, предвиждат поправките в Закона за енергетиката., които трябва да влязат в сила с обнародването им в Държавен вестник.   Промените в Закона за използване на възобновяемата енергия предвиждат да се разработи механизъм за разпределение между всички потребите на разходите за закупуване на енергия от възобновяеми източници, от топлофикациите и от ТЕЦ-овете “Марица Изток“ 1 и 3. С преходните и заключителните разпоредби пък се променя и Законът за енергийната ефективност, като в него се създава нова точка, че “средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове за периода 1 декември 2012 до 30 юни 2014 г. се използват за покриване на разходите, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени“. Така ще се създаде фондът, с чиито пари частично трябва да се компенсират разходите на НЕК за закупуване на енергия от ВЕИ.   Това на практика ще позволи на НЕК, която е в тежко финансово положение и дължи на ЕРП-ата 370 млн. лв.. за това, че са купували за нейните нужни зелен ток, да получи сериозна финансова инжекция.   От продажбата на държавни парникови емисии през 2012 г. в държавния бюджет са постъпили 22.137 млн. евро, по данни на Министерството на околната среда и водите, което продава спестените въглеродни емисии в европейски търгове. От началото на тази година до 13 май страната ни е изкарала още 19.194 млн. евро. Сумата, която се държи по банкова сметка в БНБ, обаче вече е нараснала допълнително, тъй като ведомството продава всяка седмица от СО2-квотите.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.