ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници

Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници
Posted on: 08/01/2014|05:01; Source: chambersz.com; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници
Потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България през 2012 г. е достигнало дял от 17,7%. Това изпреварва предвижданията и заложените европейски цели, показват изчисления, направени по проект, финансиран от Европейската комисия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.