ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК

Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК
Posted on: 27/01/2014|05:01; Source: dobrichonline.com; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията, от електроразпределителното дружество заявяват, че стриктно спазват законовите изисквания и не допускат ситуации на неравностойно третиране или неоснователно забавяне присъединяването на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.