ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

България последна по енергийна сигурност

България последна по енергийна сигурност
Posted on: 28/07/2014|03:07; Source: economynews.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Доклад представя резултатите за България от Международния индекс на рисковете пред енергийната сигурност на Института за енергията на 21-ви век към Търговската камара на САЩ.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.