ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

€16 млн. по програма за енергийна ефективност

€16 млн. по програма за енергийна ефективност
Posted on: 09/10/2014|10:10; Source: economynews.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Реализацията на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще доведе до намаляване на парниковите емисии с 35 хил. т СО2 чрез иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал на ВЕИ и въвеждане на енергоефективни решения в сградите.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.