ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Депутати ще избират комисарите на ДКЕВР

Депутати ще избират комисарите на ДКЕВР
Posted on: 21/10/2014|06:10; Source: solarenews.wordpress.com; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Регулаторът се разделя на две части - за енергията и за водатаСофия. Назначаването и освобождаването на членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще се прави не от Министерски съвет, а от Народното събрание. Това е записано в проекта за промяна на Закона за енергетиката (ЗЕ), качен за обществено обсъждане в сайта на МИЕ. За целта от името на ДКЕВР ще отпадне определението "държавна", тъй като комисията вече няма да е към Министерски съвет, пише в мотивите към прое...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.