ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

Пресков АД повиши енергийната си ефективност с 40%

Пресков АД повиши енергийната си ефективност с 40%
Posted on: 07/08/2012|02:08; Source: chambersz.com; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Пресков АД повиши енергийната си ефективност с 40%
Пресков АД - Стара Загора намали с над 40% разходите си за енергия, след като внедри ново технологично оборудване, закупено по проект, финансиран от ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Инвестицията е 11 млн. лева. Дружеството е най-големият производител в България на горещо ковани детайли от легирана и въглеродна стомана. Над 70% от продукцията на предприятието е предназначена за износ.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.