ViaExpo We will help you find the right partners in South-East Europe Our mission is to support companies in their efforts to develop the business in the Region!

АДФИ с последващ контрол върху енергийните предприятия

АДФИ с последващ контрол върху енергийните предприятия
Posted on: 04/03/2015|03:03; Source: economynews.bg; Category: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ ще осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални, цени на електрическа енергия. Това е една от промените приети окончателно в Закона за енергетиката.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.