Smart Cities - Exhibition and Conference 16 – 18.04.2019
Smart Cities - Exhibition and Conference 16 – 18.04.2019

Bizz-Energy.com

2017-12-13 11:52:01bizz energy. е списание за хората, които взимат решение за бъдещето на производството на енергията. То информира читателите за технологичното развитие, успешните бизнес модели, за политическата рамка и за правните въпроси, свързани с преминаването към нисковъглеродна икономика и екологичен начин на живот.

Фокусът на списанието е насочен към връзката между енергетиката и начините на финансиране на проекти.

http://bizz-energy.com/

 

 

Under the Auspices of:

In Partnership with:

Media Sponsor:

Official Media Partner :

 

Official Hotel:

VIP companies: