Exhibition and Conference for SE Europe Environment Section – Waste Management and Recycling, Air 2022, IEC, Sofia / Postponed: seeSUSTAINtec 2021

Списание Energyworld
Energyworld е двумесечно списание на английски език, което следи развитието на енергийния сектор Югоизточна Европа и Средиземноморието. Изданието информира и анализира енергийни проекти в региона, като включва интервюта, наблюдения, репортажи, добри практики и правни въпроси.

Сайтът Energyworldmag.com представя новостите в областите: eнергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и околна среда.

Информацията обхваща енергийния пазар, инвестиционните възможности и законодателството.
Списанието и уеб сайтът Energyworld са в помощ на бизнеса и на държавната администрация.

www.energyworldmag.com
 
2020 Edition

Under the Auspices of:

Long-term Supporting Partner


 

In Partnership with:

Official partner:

 

Official Media Partners