South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017

The EE & RE Exhibition puts on display a great set of existing energy technologies and it is a starting point for the launch of innovative products. It facilitates the development of energy sector and encourages the large-scale usage of energy-saving solutions in South-East Europe. It covers all sectors of renewable energy and energy saving technologies – solar, wind, biomass, waste-to-energy, LED, energy efficiency, electric vehicles, batteries and power systems, green buildings, etc.

Hall 1
D2
Bulgaria

BELFRIE Ltd Gasholders

Product images:
Description
Double membrane biogas storage systems - standard volumes from 10 to 15000 m3 as well as non-standard volumes and shapes and forms tailored to customer's demand.
Газхолдерите се проектират съгласно конкретните изисквания на възложителя и проекта, параметрите на инсталацията и особеностите на местния климат. Те могат да бъдат изработени с два или три мембранни слоя и да бъдат доставени като самостоятелни съоръжения или монтирани върху реакторния съд,изпълнявайки едновременно и ролята на покрив. Газхолдерите намират все по-широко приложение при когенераторни биогаз инсталации в: пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) животновъдни ферми в селското стопанство пивоварни и винзаводи индустриални обекти