South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017

The EE & RE Exhibition puts on display a great set of existing energy technologies and it is a starting point for the launch of innovative products. It facilitates the development of energy sector and encourages the large-scale usage of energy-saving solutions in South-East Europe. It covers all sectors of renewable energy and energy saving technologies – solar, wind, biomass, waste-to-energy, LED, energy efficiency, electric vehicles, batteries and power systems, green buildings, etc.

Hall 1
B19
Bulgaria

Balbok Engineering Система  SILO  за събиране на отпадъци

Product images:
Description

SILO е модерна и удобна система за полу-подземно събиране на отпадъци, която елегантно се вписва както на производствени площадки, така и в паркове и градини, и плажове. 60% от вместимостта на контейнера е под земята.Тя позволява постигане на чистота и максимално икономично оползотворяване на пространството, като ефективността й е значителна в сравнение с традиционните варианти.

Контейнерите SILO са проектирани с автоматично затварящ се херметичен капак, който не позволява вятър или животни да разпръсват отпадъците в околността .

SILO е лесен и безопасен за употреба и поради здравата си, устойчива на удар и UV лъчи структура, на практика не се нуждае от поддръжка. 

Водоустойчивите тяло и капак предпазват събраните отпадъци от овлажняване. По този начин се гарантира успешното оползотворяване на рециклируемите материали и не се допуска увеличаване на количеството отпадък за обезвреждане.

Системата е снабдена с подвижни торби, тествани по ISO 21898 и е подходяща както за битови и рециклируеми отпадъци, така и за замърсени опаковки, адсорбенти и други видове опасни отпадъци.

Различните размери на контейнерите (с обем от един, три и пет кубически метра) позволяват пълна свобода при проектирането на системата за събиране на отпадъци на всяка една площадка.

 БалБок Инженеринг АД е изключителен дистрибутор на този продукт за България от 2011 г.